evolution wireless G4

Følger deg i din utvikling.

Fjerde generasjon av evolution wireless gjør den profesjonelle trådløse teknikken enda mer fleksibel, enda sikrere. For musikere, filmskapere, de som taler på kongresser og i autidorier: G4 er et system som helt enkelt vokser med oppgavene.

Newsletter subscription