Wireless Systems Manager

WSM

Ny versjon 4.4

Sennheisers Wireless Systems Manager er en profesjonell programvareløsning for fjernovervåking og kontroll av trådløse systemer. WSM er med sine intelligente funksjoner det ideelle valg for TV-studioer, direktesendinger samt musikalproduksjoner. Wireless Systems Manager 4.4 for Mac og Windows hjelper brukerne i å sette opp og koordinere frekvensene på trådløse mikrofoner og personlige monitorer ved å ha de viktigste parameterne praktisk vist på en enkelt skjerm.

Brukeregenskaper:

 • Leveres for Mac og Windows
 • Offline-oppsett uten enhet er mulig
 • Klarhet via scener som kan grupperes
 • Parallell tilgang til opptil 6 dataarbeidsplasser
 • Sikkerhet på grunn av spektrumanalysator
 • Kompatibel med serier fra evolution wireless G3 eller høyere

Høydepunkter i Wireless Systems Manager:

Nytt grafisk brukergrensesnitt for frekvensplanlegging
Frekvensplanlegging kan være et komplisert tema fordi mange parametere må vurderes. Hvilke frekvensområder er frie og hvilke er tillatt å bruke? Hvor mange kanaler trengs, og hvor mange er det nødvendig å ha i reserve? Og hvilke frekvensområder dekker sendere og mottakere?
Det nye – helt omarbeidede – grafiske brukergrensesnittet på WSM 4.4 profesjonelle oppsettet gir en god oversikt over alle disse parameterne i ett skjermbilde. Det er et visuelt og intuitivt verktøy for en solid frekvensplanlegging.

Filimport og -eksport:
Brukerne kan importere lister med sine lisensierte frekvenser, som programvaren vil bruke for å planlegge det trådløse oppsettet. Spektrum-skanner kan også importeres, slik at RF-teknikerne kan planlegge off-site i forkant av alle arrangementer. Alle planleggingsdata kan eksporteres og lagres eller sendes på e-post, slik at RF-lederen kan kalle opp disse dataene og overføre dem til enhetene.

Tilpasningsbar spektrum-skanning og lister over enheter:
Wireless Systems Manager viser alle data for alle kontrollerte enheter. Spekterskann er inkludert på denne skjermen og kan forstørres etter ønske. Innenfor spekterskanningen kan brukerne definere systemregioner og kontrollere in-ear monitorsystemer og trådløse mikrofoner på ett enkelt skjermbilde. Spekterskann viser frekvensområdene for Sennheiser-systemene og lar brukeren sette og navngi markører, for eksempel for å indikere sendefrekvensen for hovedvokalmikrofonen. Som tidligere kan brukerne bestemme en ekstra frekvensgruppe med alternative frekvenser som kan brukes dersom en tidligere ubenyttet del av spekteret plutselig viser seg å være i bruk. Spekterlayout kan endres for alle land for å gjenspeile de lokale LTE-bånd og TV-kanaler som er i bruk.

Ny algoritme for frekvensberegning:
Som vanlig kan frekvenser tilordnes manuelt eller automatisk. Den automatiske frekvenshåndteringen benytter en ny algoritme som også vurderer påliteligheten for de tilgjengelige frekvensene.

Nytt i versjon 4.3

Lydmonitoring / DANTE med D-9000 mottakere:
I versjon 4.3 kan man nå overvåke lydstrømmen for individuelle EM9046-kanaler direkte i WSM.
Dette er mulig med alle EM9046 som kjører fastvare 3.x
Du kan nå også overvåke DANTE-strømmen i WSM hvis du har EM 9046 DAN-kort installert i mottakerne.

Optimalisert frekvensberegning:
WSM beregner frekvenser i komplekse oppsett enda raskere enn før.

Visning av bærefrekvens og IM-avstander:
På siden for koordineringsresultat kan man nå se avstandene mellom hver bærefrekvens og også intermodulasjonsavstandene.
Dersom de anbefalte sikkerhetsavstandene ikke kan oppfylles på grunn av et tett frekvensmiljø, vil resultatet bli vist i rød farge.
Brukeren kan nå bestemme om han vil tildele denne mer “kritiske” frekvensen til en mindre viktig kanal eller velge en annen beregning.

Valg av “støyterskel”:
For å definere spekteret etter en frekvensskanning på en rask og effektiv måte kan man nå velge en støyterskel, definert av en rød linje i spekterdiagrammet.
Dersom støynivået er under denne linjen, vil spekterområdet automatisk bli definert som brukbart. Dersom støynivået er over denne linjen, vil WSM blokkere disse områdene og unngå dem under frekvensberegningen.

“Fast frekvens”-funksjon:
Man vil nå ha muligheten til å låse allerede tildelte frekvenser på enheter.
Under en annen frekvensberegning vil denne enheten (eller enhetene) beholde sine dedikerte, låste frekvenser. Alle andre frekvenser vil bli samordnet “rundt” de faste.
Dette er en stor hjelp hvis du allerede har utarbeidet et komplett oppsett og bare én enhet endres eller kommer ut på toppen. Du trenger ikke å re-konfigurere og foreta koordineringen for alle enheter på nytt.

I tillegg til mange andre forbedringer

»Alle enheter kan anordnes individuelt slik at man har all viktig informasjon på ett skjermbilde.««
»I et profesjonelle oppsett kan frekvensskanninger foretas og områder i spekteret som er ledig eller opptatt kan merkes.«
»Det profesjonelle oppsettet beregner automatisk frekvensoppsett uten intermodulasjon og rangerer dem etter “robusthet “.«
»Etter å ha beregnet frekvenser kan de områder som er fri for intermodulasjon allokeres til de tilkoplede systemene.«

Downloads

 • Applikasjonsprogramvare
  • Wireless Systems Manager - Version 4.4.7 - macOS Download

   System requirements for Mac: macOS Mojave 10.14 -- mac OS Catalina 10.15 -- 8 GB RAM

  • Wireless Systems Manager - Version 4.4.7 - Windows Download

   System requirements for Windows: Windows 10 32/64 bit -- 8 GB RAM

 • Bruksanvisning
  • Instruction manual Wireless Systems Manager (6 MB) Download

 • Release Notes
  • Wireless Systems Manager - Version 4.4.7 - Release Notes (110 KB) Download