Digital video kringkasting og trådløse mikrofoner

Samspill

I noen år nå har introduksjonen av digital televisjon (DTTV), også kalt DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial) i Europa og DTV (Digital Television) i USA, gjort stor fremgang i verden.

DVB-T er en internasjonal overføringsstandard for terrestrial digital televisjon. Digitale TV signaler overføres på samme frekvensområde som deres analoge forgjengere. Dette er også området som RF trådløs audio overføringsteknologi bruker. Brukere av trådløse lydoverføringer kan også bruke analoge TV kanaler som sekundær bruk. I Europa og Afrika bruker analog televisjon kun 7 MHz av den 8 MHz vide UHF kanalen. Til nå har de resterende 1 MHz blitt brukt til kommunikasjon, reportasje overføring og litt for trådløse mikrofoner.

Derfor, før introduksjonen av digitalt fjernsyn, ble UHF frekvensområdet delt med analoge TV-transmittere og trådløst audio overføringsutstyr.

Men digitalt fjernsyn bruker hele den 8 MHz vide kanalen. På grunn av formen til de nye digitale signalene som DVB-T bruker, er ikke 1 MHz lenger tilgjengelig.

Problemene

Spesielt pga. simultan bruk av analoge og digitale fjernsynssendere, er spekteret som nå er tilgjengelig for trådløse mikrofoner svært begrenset i mange land.

Problemene

I tillegg er det en økende internasjonal tendens til å begrense området til UHF-spekteret tilgjengelig for TV-kanaler, til fordel for ny service, slik som DVB-H DVB-H (Digital Video Broadcasting - Handheld). Nye reguleringer som legger til rette for innvilgning av ikke-regulære brukte frekvenser til nye primære brukere, slik som leverandører av mobilkommunikasjon, vil redusere frekvensene ytterligere, som teknisk sett kunne blitt brukt for lydoverføring.

Det er klart at en ytterligere reduksjon i frekvensressurser for lydoverføring forventes.

Løsninger

Fjernsyn har en primær status i VHF og UHF området; trådløse mikrofoner er kun sekundære brukere. Derfor er bruk av trådløse mikrofoner kun tillatt, dersom det ikke forstyrrer mottak av fjernsynet. Bruk av en trådløs mikrofon innenfor en digital TV kanal kan føre til forstyrrelser (for eksempel "fryser" bildet på TV-skjermen). Som en generel regel kan vi si at bruk av trådløse mikrofoner i samme kanal ikke er tillatt, når et TV-mottak av en DVB-T mottaker er mulig. For å garantere pålitelig bruk i samme kanal vil trådløse mikrofoner kreve et mye høyere signalnivå enn det digitale TV-signalet.

Løsninger

Tiltak som utføres i forskjellige byer har vist at bruk av Sennheisers trådløse mikrofoner i kanaler med tilknytning til kraftige DVB-Y transmittere er mulig. Avstanden mellom filterflanken til DVB-T signalet og brukeren av en trådløs mikrofon er mellom 400 kHz og 1 MHz, og er avhengig av kvaliteten til filteret i DVB-T transmitteren.

Newsletter subscription