Juridisk informasjon

Sennheiser gir ingen garanti for at informasjonen på disse nettsidene er fullstendige, korrekte eller gjeldende nå (bilder, tekst, priser og andre gjengivelser). Sennheiser forbeholder seg til enhver tid retten til å foreta endringer i eller tillegg til den informasjonen som gis.

Sennheiser – verken selskapet eller ledelsen, og heller ikke de ansatte – påtar seg noe ansvar for direkte eller indirekte skader, inkludert tapt fortjeneste, som følge av eller på annen måte tilknyttet informasjonen på dette nettstedet.

Det overnevnte gjelder også alle lenker som disse internettsidene refererer til, direkte eller indirekte. Sennheiser er ikke ansvarlig for innholdet på sider man kommer til via en slik lenke.

Informasjonen representerer ikke et tilbud om salg. Alle priser er ikke-bindende.

Sennheiser er ikke ansvarlig for skader som måtte følge av å kalle opp, laste ned eller lagre disse sidene eller lenkene.

Produktnavnene til Sennheiser og Georg Neumann GmbH, modellnavn, logoer og emblemer for produkter som er nevnt på nettsidene til Sennheiser, er juridisk beskyttet av nasjonale, regionale og internasjonale varemerker.

© 2016 Sennheiser

Alle rettigheter forbeholdes. All tekst, bilder, grafikk, lyd, video og animasjonsfiler og arrangementer er underlagt opphavsrett, og også delvis andre lover for beskyttelse av åndsverk. De kan ikke brukes til forretningsformål og heller ikke kopieres for videresending eller endres og brukes på andre nettsteder. Sennheisers internettsider kan også inneholde bilder som er underlagt opphavsrett tilhørende de som har levert dem.