Vi bryr oss

Som et familiedrevet selskap som har vært i lydbransjen i nesten 75 år, bryr vi oss om hvordan vi påvirker verden. Vi definerer denne påvirkningen som summen av selskapets sosiale og miljømessige berøringspunkter.

Overbevist om utdanning og like muligheter

Som et selskap hvis suksess er basert på forskning og kunnskap, mener vi at utdanning ikke bare er nøkkelen til velstand, men også til fredelig sameksistens. Derfor støtter vi universiteter, skoler og andre utdanningsprosjekter som fremmer emner som musikk, lyd og teknologi på alle de steder vi er lokalisert. På den måten er vi også oppmerksomme på temaet like muligheter, noe som er like viktig innenfor utdanning som i arbeidslivet.

Støtter opp om god balanse mellom familieliv og arbeid

Det er viktig for oss at Sennheiser står for mangfold og like muligheter. Dette gjenspeiles i måten vi styrker kvinners stilling i selskapet på. Vi søker å skape rammer der familieliv og karriere bedre kan forenes, både for kvinner og menn. Dette gjelder også fleksibel arbeidstid samt barnehagen Ohrwürmchen som vi åpnet i selskapets lokaler i 2014. Sennheiser har dessuten et verdensomspennende mangfoldsnettverk.

Stolt av å være internasjonal

Vårt team hos Sennheiser er internasjonalt - akkurat som kundene våre, som er hjemme over hele verden: Dette omfatter alt fra globale stjerner til hobbymusikere som bruker mikrofonene våre, pluss musikkelskere som i tillegg elsker hodetelefonene våre. Det er dette globale samfunnet som gjør at vi står for et åpent og tolerant samspill med hverandre. Som et internasjonalt selskap baserer vi oss både på et mangfoldig samfunn her i Tyskland og på åpne grenser og en global utveksling av tanker, ideer og varer.

Forpliktet på gode arbeidsforhold

Vi viser omtanke for alle som jobber hos Sennheiser og for våre leverandører rundt i verden, og vi jobber hardt for å sikre at de alle har et trygt arbeidsmiljø. Vi er medlemmer i ZVEI og forholder oss til deres etiske retningslinjer. For å sikre at vi ikke benytter elementer fra sjeldne jordarter i våre produkter, utvunnet under uakseptable forhold, evaluerer vi hvert år vår forsyningskjede. Vi er også en del av SUSMAGPRO-prosjektet, som utvikler alternativer til elementer fra sjeldne jordarter.

Laget for å vare

Produktene våre er laget for å vare. Vi ønsker ikke bare at kundene våre skal glede seg over Sennheiser-produktene i lang tid, men også å bidra til at færre produkter blir kastet. Derfor bestreber vi oss på å skaffe reservedeler til mange av våre produkter - over lang tid. For eksempel kan de legendariske gule øreputene til vår hodetelefonklassiker, HD 414 fra 1968, byttes ut den dag i dag.

Omtanke for miljøet

Ved Sennheisers produksjonssteder prøver vi å holde miljøpåvirkningen på et minimum. På Innovation Campus ved vårt hovedkontor har vi for eksempel et islagringssystem som automatisk regulerer romtemperatur, og som bruker opptil 80 % fornybar energi. I tillegg søker vi der det er mulig, å unngå komposittmaterialer, samtidig som vi reduserer mengden plast og fokuserer på bruk av papir og papp.

Miljøansvarlig produktutvikling og produksjon

Miljøansvarlig produktutvikling og produksjon

Finn ut mer om hvordan vi jobber for å beskytte miljøet gjennom våre produktutviklings- og produksjonsprosesser.
Mer

Whisteblower system

Whisteblower system

Please inform us about rule violations Mer