Vår kultur

Vår bedriftskultur er det som skiller oss ut og definerer hvordan vi forholder oss til våre kolleger og kunder. Dette henger tett sammen med vår visjon om å skape lydopplevelser til glede for våre kunder. Sammen har vi utviklet sju kulturprinsipper som vi styrer etter i vårt daglige arbeid.

Våre kulturprinsipper

Alt begynner og slutter med våre kunder.
I alle beslutninger og på alle trinn er det de som er kjernen i våre beslutningsprosesser. Vi bryr oss om våre kunder og streber etter å forstå både deres nåværende og deres framtidige behov: De kan glede seg over at vi både oppfyller og overgår forventningene deres.

Holdninger er vårt viktigste aktivum.
Vi mener at det folk vet og har kunnskap om, endrer seg mye raskere enn hvem disse folkene er. Dette er grunnen til at holdninger og tankesett teller mer enn selv de mest strålende utmerkelser og må være i samsvar med den kultur som driver oss hos Sennheiser. Det er også grunnen til at vi ansetter folk som har tro på vår kultur og som identifiserer seg med våre prinsipper - mennesker som i praksis har samarbeid som mal for arbeidet og som vet at kombinasjonen av ulike perspektiver og meninger fører til bedre resultater.

Vi tar risiko og lærer både av våre suksesser og våre feil.
Vi fokuserer på løsninger og overvinner raskt hindringer underveis. Vi utfordrer konvensjoner og våger å ta risiko, med en klar og framtidsrettet holdning for å skape vinnende ideer. Vi markerer våre suksesser, men erkjenner også ærlig de gangene vi kommer til kort.

Vi har alle eierskap til vår egen suksess.
Alle hos Sennheiser drives av denne ånd av kontinuerlig forbedring og personlig vekst: Vi identifiserer oss med selskapet og bringer det framover gjennom så vel lidenskap som mot og ansvar. Vi bemyndiges til å ta beslutninger på lavest mulig nivå i organisasjonen. Vi kan bli enige om å være uenige, men når en beslutning først er tatt, forplikter vi oss positivt til den avtalte handlingsplanen.

Vi fremmer et miljø med tillit, åpenhet og gjensidig respekt.
Vi behandler alle på en ærlig, rettferdig og vennlig måte og erkjenner at vår suksess avhenger av den kompetanse vi deler. Dette er grunnen til at vi har som mål å lytte først og søke å forstå andre før vi selv blir forstått. Vi gir støtte, og vi både gir og aksepterer konstruktive tilbakemeldinger og respekterer og setter pris på ulike meninger.

Vi yter i henhold til vårt fulle potensial basert på våre felles mål.
Vi ser utover hierarkier for fullt ut å verdsette fremragende talenter og prestasjoner uansett hvor disse kommer til uttrykk. Vi forventer at alle skal yte sitt aller beste hver dag. Som team og som enkeltpersoner setter vi oss høye mål - med en forpliktelse til å utvikle de ferdigheter vi trenger for å lykkes.

I våre lederroller er vi målbevisste, empatiske og opptatt av å fremme og eksemplifisere vår kultur.
I våre lederroller forsøker vi å eksemplifisere de egenskapene som vi også forventer av andre: ansvar, åpenhet og beslutningstaking. Dette gjelder uansett om ledelse blir definert av en stillings ansiennitet eller om det gjelder en midlertidig rolle i et prosjekt. Innenfor de ulike teamene sørger vi for at disse prinsippene blir en integrert del av vårt daglige arbeid, og på denne måten tar vi ansvar for å at teamene skal lykkes.

Jobb & karriere

Jobb & karriere

Identifiserer du deg med vår firmakultur? Søker du nye arbeidsmuligheter?
Mer